חוקה

26 students

מטרת קורס זה הינה להוות נדבך בהסדרת פעילות הרחיפה במרחב האווירי של מדינת ישראל, תוך שמירה על רמת הבטיחות המקובלת בקרב מפעילים של
כלי רחיפה (ללא תלות בסוג ההפעלה: בין אם מסחרית, לצרכי הדרכה או הפעלה כללית) ושאר המשתמשים במרחב, באופן יעיל, גמיש ותוך התייחסות לצרכים ביטחוניים.

קורס זה הינו חלק בלתי נפרד מפרסומי המידע התעופתי הפנים ארצי (domestic),והוא מכיל מידע, כללים והוראות לביצוע פעילות רחיפה במרחב האווירי של מדינת ישראל. האמור בפרק זה נועד לפרט ולהרחיב על האמור בחקיקה הראשית ובתקנות הטיס, והוא אינו מחליף אותם.

היכן שקיימות בפרק זה הפניות לפרקי פמ”ת אחרים, מפות או קבצי תקנות, ניתן למצוא תכנים אלו באתר האינטרנט של רת”א, תחת לשונית פמ”ת, או לקבלם בעותק קשיח.

Instructor

admin

Free
מעבר לסרגל הכלים